شیوه های پرداخت

1- پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

2- پرداخت کارت به کارت